Śląsk w transformacji

3 sierpnia dzięki uprzejmości SRK, GIG gościł w ramach projektu LIFECOALA partnerów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz czeskich firm Diamo i MSID, na terenach likwidowanej KWK Makoszowy. 

Spotkanie było okazją do dyskusji nad potencjałem terenów pogórniczych i uwarunkowań dla ich ponownego ponownego wykorzystania nie tylko na cele gospodarcze ale również w procesie adaptacji do zmian klimatu.

Więcej o projekcie COALA IP na stronie https://www.lifecoala.cz/

 

+ 48-32-259-2000