Śląski Okrągły Stół na temat poprawy efektywności energetycznej

18 maja 2022 w Głównym Instytucie Górnictwa gościliśmy uczestników debaty na temat poprawy efektywności energetycznej, zorganizowanej w ramach Śląskiego Okrągłego Stołu projektu RoundBaltic.

RoundBaltic: okrągłe stoły na rzecz wdrożenia inicjatywy „Inteligentne finanse dla inteligentnych budynków” regionie Morza Bałtyckiego to projekt, którego celem jest opracowanie wzorców schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę oraz integracja środowisk chcących działać na rzecz efektywności. Popularyzacja nowych rozwiązań ma poprawić tempo finansowania poprawy efektywności energetycznej i pozwoli na lepsze wykorzystanie funduszy publicznych oraz zmniejszenie ryzyka dla inwestorów i jednostek finansujących.

Projekt RoundBaltic realizowany jest w ramach programu HORIZON 2020 przez międzynarodowe konsorcjum organizacji z Dani, Polski i Łotwy, z udziałem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Poszanowania Energii i Środowiska SAPE. Partnerem wydarzenia w województwie śląskim była Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE.

+ 48-32-259-2000