Spotkania z przedsiębiorcami Katowickiej Loży Business Centre Club

14 maja w Bytomiu i 22 maja br. w Piekarach Śląskich odbyły się spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, organizowane wspólnie przez samorządy lokalne i Lożę Katowicką Business Centre Club Katowice (BCC Katowice).
Podczas spotkań Na spotkaniu obecni byli także, m.in.: dr Jacek Siatkowski Dyrektor Loży Katowickiej BCC oraz dr Mariusz Kruczek, reprezentujący GIG-PIB, który przedstawił możliwości pozyskania dotacji z krajowych i europejskich instrumentów finansowych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną przedsiębiorstw oraz możliwości i uwarunkowań aplikowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego.
 
Foto: Europerspektywy

+ 48-32-259-2000