Spotkanie partnerów projektu RADONORM

W dniach 18-21 września 2023 w Ustroniu odbywało się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu RadoNorm, dotyczące naturalnych nuklidów promieniotwórczych w pracy i w środowisku. Uczestniczyło w nim ponad 70 naukowców i praktyków z ponad 20 państw.

Projekt RadoNorm: W kierunku skutecznej ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez radon i NORM opartej o pogłębione dowody naukowe z uwzględnieniem aspektów społecznych, ma na celu prowadzenia działań różnego typu: badawczych, edukacyjnych, technicznych, które wspierają kraje członkowskie i kraje stowarzyszone z Unią Europejską we wdrażaniu zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Do konsorcjum projektu należy 56 jednostek naukowych i przemysłowych, reprezentujących 22 kraje członkowskie oraz jednostki współpracujące z Kanady i USA. Więcej o projekcie na stronie: https://www.radonorm.eu/

Projekt RadoNorm finansowany jest przez Unię Europejską ze środków programu Euratom, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, jedna z trzech Wspólnot Europejskich która powstała w 1957 roku. 

+ 48-32-259-2000