Spotkanie partnerów projektu ROCCS

We wrześniu 2022r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa partnerów projektu ROCCS - Utworzenie obserwatorium badawczego w celu udostępniania pokładów węgla w Europie do magazynowania dwutlenku węgla.

Jego celem jest utworzenie obserwatorium badawczego do przeprowadzenia testów zatłaczania CO2 w warunkach in-situ na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara. Pozwoli to m.in. na zaprojektowanie instalacji do przeprowadzenia testów zatłaczania CO2, składającej się m.in. z systemu monitoringu, układu doprowadzania gazu do złoża oraz odwiertów poziomych.

W ramach obserwatorium powstanie system czujników, który pozwoli na monitoring przepływu gazu w obszarze prowadzonego eksperymentu, oraz zapewni bezpieczeństwo jego realizacji. Utworzona zostanie również baza danych, gdzie gromadzone będą dane eksperymentalne, w tym: dane z systemu monitoringu, dane procesowe, dane geologiczne obszaru testów. Efektem prac będzie zestaw wytycznych dotyczących najlepszych praktyk wspierających komercyjny rozwój technologii składowania CO2 z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik poziomych odwiertów kierunkowych.

Projekt ROCCS realizowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Partnerami projektu jest GIG, niemieckie centrum badawcze GFZ Helmholtz Center Potsdam oraz Polska Grupa Górnicza, a koordynatorem Uniwersytet Cardiff z Wielkiej Brytanii.

+ 48-32-259-2000