Spotkanie Rady Konsorcjum TCS AH w projekcie EPOS oraz warsztaty na temat sejsmiczności górniczej i pogórniczej w Lulei (Szwecja)

We wrześniu 2023 w miejscowości Lulea (Szwecja) odbyło się zorganizowane przez Uniwersytet Technicznych w Lulei (LTU) spotkanie Rady Konsorcjum zarządzającej serwisem tematycznym dotyczącym zagrożeń antropogenicznych (TCS AH) działającego w ramach projektu System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS). Członkami Rady są przedstawiciele 13 krajów tworzących konsorcjum. Główny Instytut Górnictwa i Polska Grupa Górnicza są instytucjami reprezentujących górnictwo pośród innych polskich konsorcjantów z jednostek naukowych.   

EPOS TCS AH zapewnia otwarte dane za pośrednictwem platformy EPISODES w celu wspierania zarówno badań, jak i szkoleń w zakresie sejsmiczności indukowanej oraz zagrożeń związanych z poszukiwaniem i eksploatacją geozasobów. Przy wsparciu różnych instytucji europejskich w ramach zorganizowanego konsorcjum TCS-AH koordynuje integrację i dostęp do obiektów, zbiorów danych i produktów naukowych na temat zagrożeń antropogenicznych. W trakcie spotkania w Lulei wybrano nowe władze Rady Konsorcjum oraz uzgodniono plan działania na rok 2024 oraz uzgodniono miejsce przyszłorocznego jej posiedzenia.

Korzystając z obecności przedstawicieli specjalistów z zakresu sejsmiczności kopalń Uniwersytet Techniczny w Lulei zorganizował warsztaty na temat sejsmiczności górniczej i pogórniczej, w której udział wzięli doktoranci Uniwersytetu, geofizycy ze szwedzkich kopalń oraz wykonawcy projektu PostMinQuake (PMQ), finansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS). Wykonawcy projektu PMQ przedstawili wyniki badań nad sejsmicznością indukowaną zatapianiem europejskich kopalń węgla kamiennego w formie 5 prezentacji z których 2 odbyły się w formie zdalnej. W warsztatach wzięło udział ok. 60 specjalistów pochodzących oprócz Europy z takich odległych krajów jak Brazylia, Iran, Namibia, Argentyna, Tanzania. Przedstawiciele GIG wygłosili dwa referaty dotyczące sejsmiczności górniczej i pogórniczej. Na zakończenie warsztatów uczestnicy warsztatów sformułowali priorytetowe kierunki dalszych badań dotyczące obu wymienionych rodzajów sejsmiczności wywołanych działalnością górniczą.        

+ 48-32-259-2000