Spotkanie rozpoczynające projekt MAURICE współfinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe

W dniach 18 – 19 kwietnia 2023 w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt MAURICE współfinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe.

Projekt MAURICE ma na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatu regionów Europy Środkowej w aspekcie zarządzania miejskimi zasobami wodnymi poprzez wspólne opracowywanie rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla dostępności zasobów wodnych w wielu krajach Europy Środkowej. Regiony powinny zwiększać swoją odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i powodzie w miastach, a także wyczerpywanie się miejskich zasobów wód podziemnych. Zarówno obniżający się poziom wód gruntowych w dłuższej perspektywie, jak i pojawiające się nadmierne ilości wody w krótkim okresie stanowią poważne zagrożenie, którym należy przeciwdziałać poprzez zastosowanie odpowiedniej praktyki w zakresie zarządzania gospodarką wodną. Planowane działania w tym zakresie w ramach projektu MAURICE realizowane będą w Mediolanie (IT), Stuttgarcie (DE), Nowym Bydzovie (CZ), Jaworznie (PL), Lubljanie (SI) oraz Varazdinie (HR). Sumarycznie w realizacje projektu zaangażowanych jest 11 organizacji, które wspólnie opracują i wdrożą 6 działań pilotażowych, 8 rozwiązań, a także 6 planów działań i strategii na rzecz miast, regionów oraz  powiązanych z nimi organizacji zajmujących się gospodarką wodną.

W ciągu trzech lat współpracy podjęte zostaną działania, które pozwolą na zwiększenie świadomości decydentów lokalnych oraz regionalnych poprzez wdrożenie wspólnie wypracowanych dobrych praktyk adaptacji regionów do zmian klimatu w kontekście miejskiej gospodarki wodnej.

+ 48-32-259-2000