Spotkanie z uczestnikami programu EU Exchange

20 lipca br. w Libiążu, przedstawiciele GIG uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu ExchangeEU finansowanego przez Komisję Europejską. W trakcie spotkania z reprezentantami regionów Usti z Czech i Aragonii z Hiszpanii, a także władzami samorządowymi Libiąża oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego zaprezentowano rezultaty projektów TEXMIN oraz RECOVERY .
 
W ramach spotkania miała miejsce wizyta terenowa na Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Szyjki” , gdzie w ramach projektów wykonano instalacje pilotażowe zmierzające do rekultywacji ww. obiektu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych.
 

+ 48-32-259-2000