Testowanie szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa testowanie szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Szkolenia realizowane są przez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo oraz GIG w ramach projektu SENSEVR: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR.

Aplikacja VR wykorzystywana w testach opracowana została przez JSW Innowacje pod kierownictwem doktora Krzysztofa Kaźmierczaka. Dzięki aplikacji możliwe będzie sprawdzenie ile czasu kursanci mogą spędzić w goglach VR, aby nie zaburzyć efektywności takich szkoleń. Wyniki prowadzonych badań pozwolą na oszacowanie optymalnego czasu, potrzebnego na przystosowanie się osoby szkolonej do operowania w środowisku VR oraz na przeprowadzenie całego treningu.

Projekt SENSE VR współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

+ 48-32-259-2000