Warsztaty w dniu 19.11.2013 r.

19 listopada 2013 r. na terenie Kopalni Doświadczalnej "Barbara" odbyły się warsztaty nt.: "Dobra praktyka oceny urządzeń iskrobezpiecznych".

Organizatorem był

Warsztaty, które skierowane były dla klientów GIG, obejmowały m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne (dyrektywa ATEX, poradnik "ATEX wytyczne wdrażania"),
  • informacje podane w dokumentach przekazywanych producentowi (certyfikat, sprawozdanie z oceny),
  • szczegółowe omówienie wymagań dokumentacyjnych,
  • badania, w tym przygotowanie próbek do badań,
  • wymagana zawartość analizy elementów odpowiedzialnych za iskrobezpieczeństwo.

+ 48-32-259-2000