Wizyta gości ze School of Mining and Geosciences Nazarbayev University

W dniach 20-21 kwiecień 2022r. gościliśmy w GIG profesora Fidelisa Suorineni i panią Guzel Balniyazovą z Nazarbayev University, School of Mining and Geosciences z Kazachstanu. Goście wygłosili trzy wykłady dla pracowników Instytutu dotyczące tematyki górnczej: "The biggest challenges facing mining science today", "The Karaganda Coal Basin and gas Outsbursts" i "Ground control and the state of knowledge and future directions".

+ 48-32-259-2000