Wizyta przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej

7 lipca 2022r. gościliśmy w Kopalni Doświadczalnej Barbara przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (DG for Research and Innovation) pana Andrea Gentili i Moisesa Blanco Rios oraz Paula Webba z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (The European Research Executive Agency REA).

DG for Research and Innovation to agenda Unii Europejskiej, odpowiedzialna za realizację polityki naukowo-badawczej, z koli REA odpowiada za finansowanie badań i innowacji oraz zarządza unijnymi dotacjami na badania naukowe.

Goście zapoznali się z działalnością Instytutu oraz wybranymi projektami realizowanymi z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, takimi jak HydroCoal Plus oraz HEET II. Obejrzeli m.in. pracę prototypowej instalacji airlift do testowania metody hydro-otworowej Hydraulic Borehole Mining (HBM). Technologia HBM wykorzystuje w procesie wydobycia zastosowanie technologii otworowej i strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Na hałdzie Janina w Libiążu goście mieli okazję oglądać poligony testowe projektów RECOVERY i TEXMIN. 

+ 48-32-259-2000