Współpraca GIG i Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca upowszechniania Idei 3W: woda, wodór, węgiel

21 kwietnia 2023 w siedzibie katowickiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie, na którym omówiono potencjalne obszary współpracy GIG i BGK w ramach inicjatywy Idea 3W: woda, wodór, węgiel. Idea 3W, zaprezentowana przez BGK w 2021 roku, to wizja przyszłości, w której podnosimy jakość życia dzięki innowacjom w zarządzaniu zasobami wody, wykorzystaniu wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii węglowych do tworzenia innowacyjnych materiałów i technologii.
Bank Gospodarstwa Krajowego wyraził zainteresowanie technologią H2Ash, opracowaną przez GIG i firmę PROTIUM P.S.A., która pozwala na niskoenergetyczne pozyskiwanie wodoru z wody z wykorzystaniem odpadów przemysłowych.
Skutkiem tego było podpisanie przez Główny Instytut Górnictwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 13 kwietnia 2023r. listu intencyjnego dotyczącego współpracy obu instytucji w zakresie upowszechniania Idei 3W.
Zapraszamy na stronę partnera: https://idea3w.org/

+ 48-32-259-2000