Wymagania jakościowe dla paliw stałych – spotkanie naukowców i producentów GIG

Przedstawiciele spółek węglowych i sprzedawców węgla, naukowcy i specjaliści spotkali się 6 marca 2023 roku w Głównym Instytucie Górnictwa, by omówić kwestie związane z nowym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw stałych. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa oraz Polskiej Grupy Górniczej S.A. wzięli udział przedstawiciele Tauronu Wydobycie, Węglokoksu Kraj, Węglokoksu, PGE Paliwa, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Gości przywitał dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z prezentacją związaną z rozporządzeniem, omówili także kwestie dotyczące nowych przepisów, rozmawiali także o rosnących kosztach opalania węglem ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

Rozporządzenie z 23 grudnia 2022 roku nie zmienia znacząco parametrów paliw stałych, wprowadza nowe nazewnictwo; takie jak na przykład Groszek Plus, Miał Plus czy Groszek Premium. Dotychczasowe przepisy są zawieszone do końca kwietnia. 

+ 48-32-259-2000