Wyróżnienie dla pracownika GIG podczas międzynarodowej konferencji - International Congress on Energy Chemistry and Engineering ICECE 2023 w Chengdu

Wyróżnienie dla pracownika GIG podczas międzynarodowej konferencji - International Congress on Energy Chemistry and Engineering ICECE 2023 w Chengdu

W dniach 21-23 lipca br. w chińskim Chengdu odbyła się konferencja pn. International Congress on Energy Chemistry and Engineering ICECE 2023. W trakcie konferencji pracownik GIG - dr Krzysztof Kapusta otrzymał wyróżnianie za wybitną prezentację.

Wygłoszony referat pt. Catalytic hydrothermal liquefaction (HTL) of municipal sewage sludge for biofuel production - the role of catalyst and reactive atmosphere został opracowany w ramach realizacji projektu HYCOSS (Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading).

Projekt HYCOSS realizowany jest w ramach II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) i dotyczy opracowania technologii hydrotermalnego upłynniania (HTL) komunalnych osadów ściekowych ukierunkowanego na produkcję biopaliw ciekłych drugiej generacji.

+ 48-32-259-2000