Zakończyła się konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Wiśle odbywała się 24-ta edycja konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Jej organizatorami są Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych poprzez popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz wymianę dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym roku w czasie konferencji mowa była między innymi o zagrożeniach związanych  z metanem i projektach realizowanych w GIG-PIB w tym zakresie, w tym innowacyjnych  instalacji do utylizacji metanu wentylacyjnego w Kopalni Doświadczalnej Barbara. Omówione zostały również wyniki projektu TEXMIN, którego celem była identyfikacja i ocena wpływów środowiskowych na działające i zlikwidowane kopalnie, które spowodowane są krótkoterminowymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, ale też długotrwałymi zmianami klimatycznymi.

+ 48-32-259-2000