International Coal and Climate Summit

W dniach 18-19 listopada 2013r. w Warszawie odbywał się Międzynarodowy Szczyt Węgla i Klimatu (International Coal and Climate Summie) zorganizowany przez World Coal Association (WCA). Szczyt odbywał się pod hasłem „Czyste technologie węglowe – możliwości i innowacje”.  Jego zadaniem było wypracowanie czytelnego sygnału dla świata, że węgiel jest ważnym elementem polityki klimatycznej, który w procesie transformacji niskoemisyjnej powinien odegrać znaczącą rolę. W tym celu opracowany został Komunikat Warszawski podpisany przez Wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz prezesa WCA Hang Xiwu, w którym jest apel o rozwijania  praktycznych rozwiązań  podejmujących  wyzwania środowiskowe, które pozwolą węglowi pełnić rolę dostępnego, pewnego źródła energii.  Jednym z  ważnych punktów Szczytu był panel technologiczny  prowadzony przez prof. J. Dubińskiego  na temat innowacyjnych metod wykorzystania węgla, między innymi  poprzez podziemne zgazowanie węgla.

+ 48-32-259-2000