LoCAL

Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej

Termin realizacji: 01.07.2014-30.06.2017

Kierownik projektu w GIG:

dr inż. Grzegorz Gzyl

Ogólne założenia projektu:

Projekt LoCAL ma na celu wykorzystanie energii pochodzącej z wód kopalnianych jako źródła ciepła. Realizacja projektu umożliwi zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego i zapewni bieżące monitorowanie poziomu wody oraz jej jakości. Zastosowanie innowacyjnych technik umożliwi wykorzystanie wód kopalnianych na potrzeby zaopatrzenia budynków usługowych i mieszkaniowych zlokalizowanych przy terenach rekreacyjnych. Realizacja projektów pilotażowych w Polsce (Bytomiu), w Wielkiej Brytanii (Markham, Manvers, Caphouse) i w Hiszpanii (Barredo), obejmujących wykonanie instalacji mających na celu poprawę efektywności wykorzystania wód kopalnianych jako źródła energii cieplnej dodatkowo umożliwi analizę procesów hydraulicznych zachodzących w kopalniach.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół naukowców oraz praktyków mających szerokie doświadczenie w realizacji projektów RFCS/ECSC oraz posiadający wystarczające środki i zasoby, aby wykonać planowane prace. Poszczególni konsorcjanci wnoszą różną wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje, co zapewnia komplementarność planowanych prac. W skład konsorcjum projektu LoCAL wchodzą: Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Koordynator, Universidad De Oviedo (UOVE), Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA), University of Glasgow (UGLW), Alkane Energy UK limited (ALKANE), Armada Development S.A.(ARMADA).

Skład konsorcjum:

Status partnera

Nazwa instytucji/partnera

Skrót nazwy instytucji

Kraj

Koordynator

Główny Instytut Górnictwa

CMIPL

 

Polska

Partner

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UOVE

Hiszpania

Partner

HULLERAS DEL NORTE SA

HUNOSA

Hiszpania

Partner

UNIVERSITY OF GLASGOW

UGLW

Wielka Brytania

Partner

ALKANE ENERGY UK LIMITED

ALKANE ENERGY UK

Wielka Brytania

Partner

ARMADA DEVELOPMENT SA

ARMADA

Polska

Strona internetowa projektu: http://www.local.gig.eu/index.php/2-uncategorised/1-local-project

Informacje o konferencji zamykającej projekt: https://www.gig.eu/pl/newsy/konferencja-zamykajaca-trzyletni-projekt-local

+ 48-32-259-2000