TOPS

Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Projekt TOPS (Technology options for coupled underground coal gasification and CO2 capture and storage) realizowany był w ramach 7 Programu Ramowego  UE w latach 2013-2017.

Kierownik projektu w GIG:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Projekt realizowany był w konsorcjum:

 • Imperial College of Science Technology and Medicine - Wielka Brytania (lider projektu)
 • Seamwell International Limited - Wielka Brytania
 • Główny Instytut Górnictwa - Polska
 • The German Research Centre for Geosciences - NIemcy
 • Delft University of Technology - Holandia
 • University of Glasgow - Wielka Brytania
 • The Geological Survey of Denmark and Greenland - Dania
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. - Polska
 • Premogovnik Velenje DD – Słowenia
 • Henan Polytechnic - Chiny
 • University Golder Associates Africa (Pty) Ltd - Republika Południowej Afryki
 • Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - Australia
 • Monash University - Australia
 • The Trustees of Indiana University - USA

Głównym celem projektu było utworzenie ogólnego schematu funkcjonowania instalacji podziemnego zgazowania węgla (PZW) połączonej z wychwytywaniem i zatłaczaniem dwutlenku węgla w obszarze kawerny poreakcyjnej (ang. Reactor Zone Carbon Storage - RZCS). Jednocześnie poszukiwane były rozwiązania problemów typowo wynikających z połączenia tych procesów.

Podstawowym celem utylitarnym projektu było opracowanie założeń dla rozwiązań technologicznych połączonych procesów PZW i CCS 

Głównym zadaniem GIG było prowadzenie prac eksperymentalnych nad podziemnym zgazowaniem węgli kamiennych połączonym z zagospodarowaniem CO2 oraz opracowanie ryzyka środowiskowego technologii.

Cel projektu zrealizowany został w oparciu o następujące zadania:

 • Opracowanie kryteriów wyboru lokalizacji dla połączonych procesów PZW i CCS oraz określenie uwarunkowań prawnych.
 • Eksperymentalna analiza zjawisk termo-chemicznych związanych z PZW – rola czynników zgazowujących oraz produkty gazowe
 • Termomechaniczna i hydrogeologiczna ocena rozwoju kawerny PZW
 • Ocena wpływów i zagrożeń środowiskowych
 • Opracowanie opcji składowania CO2
 • Oszacowanie efektywności połączonego systemu PZW-CCS oraz optymalizacja procesu

+ 48-32-259-2000