AMSEP

Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Czas realizacji projektu: 01.10.2014-30.09.2018

Kierownik projektu:

dr inż. Sebastian Iwaszenko
e-mail: siwaszenko@gig.eu
telefon: 32 259 21 73

+ 48-32-259-2000