PGG Family

PGG FAMILY - RODZINNE CENTRUM KORZYŚCI

 • Szanowni Państwo,

  Niniejszym informujemy, iż w dniu 21.11.2018 r. Główny Instytut Górnictwa podpisał umowę z PGG S.A. w zakresie przystąpienia do programu benefitowego PGG Family.

  W chwili obecnej trwają negocjacje z partnerami biznesowymi w celu zatwierdzenia ostatecznej oferty dla kadry pracowniczej GIG. Ponadto, trwają prace nad stworzeniem indywidualnych kont w ramach jednolitego modelu obsługi do portalu PGG Family.

  Polska Grupa Górnicza S.A. w ramach przyjętej strategii zbudowała własny system świadczeń pozapłacowych - PGG Family.

  PGG Family to pakiet korzyści dla pracowników/uczestników programu, który obejmuje swoim zakresem również najbliższych członków rodziny pracownika. Program umożliwia korzystanie z wielu spersonalizowanych promocji i skrojonych na miarę zniżek.

  Pakiet oferowanych świadczeń gwarantuje obniżki na wypoczynek i rekreacje, produkty paliwowe czy ubezpieczenia zdrowotne.Pracownicy mają też możliwość kupna samochodu w specjalnych cenach.

  PGG Family to obecnie blisko 30 partnerów, dzięki którym uczestnicy programu mogą kupować produkty i usługi znacznie taniej, obniżając tym samym koszty domowego budżetu. Wybór ofert i platforma społecznościowa dostępne są na stronie internetowej programu.

  Główne korzyści dla uczestników programu to rabaty na:
  - produkty w sieci stacji paliw;
  - wydarzenia kulturalne i rozrywkowe;
  - samochody;
  - wypoczynek i rekreacje.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 • Zainteresowanych przystąpieniem do programu PGG Family, prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie deklaracji do działu kadr (biuro nr 67).

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Kliknij tutaj aby pobrać klauzulę informacyjną dla uczestników programu „PGG Family”.

PORTAL PGG FAMILY

PKN ORLEN

 • W ramach uczestnictwa GIG w programie PGG Family przedstawiamy kolejną propozycję.

  Od nowego roku uczestnicy programu PGG Family będą mogli korzystać z Kart Przedpłaconych TANKBANK (dalej: Karta) uprawniających do rabatu na zakupy w wiodącej sieci stacji paliw.

  Karta jest bezimienna oraz bezpłatna. Zadeklarowaną przez użytkownika kwotę zasilenia karty należy wpłacić do każdego ostatniego dnia miesiąca na wskazany rachunek bankowy o numerze 90 1050 1214 1000 0024 5135 8044 Równocześnie każdego 10 dnia miesiąca Karta zasilana będzie przez stację paliw pełną zadeklarowaną kwotą.

  O czym warto wiedzieć?

  - karta TANKBANK jest bezpłatna i zwolniona z opłat za jej korzystanie;
  - warunkiem koniecznym otrzymania Karty jest przystąpienie do programu PGG Family oraz wypełnienie i dostarczenie załączonego oświadczenia do biura nr 67, budynek A;
  - kartę należy zasilać wyłącznie wielokrotnością kwoty 50 zł;
  - w tytule przelewu należy wpisać nr posiadanej karty TANKBANK;
  - karta będzie zasilana raz w miesiącu - każdego 10 dnia miesiąca;
  - karty nie są przypisane do konkretnego samochodu, więc z karty może korzystać każda osoba, której ta karta zostanie udostępniona przez pracownika;
  - przy płatności Kartą pracownik otrzyma również punkty VITAY;
  - stan środków na Karcie będzie można sprawdzić każdorazowo na stacji paliw bez konieczności dokonywania transakcji;
  - GIG, PGG oraz ORLEN nie będą odpowiadać za szkody wynikłe z utraty, uszkodzenia Karty TANKBANK lub jej wykorzystania przez osoby trzecie.  Ponadto informujemy, iż wszyscy uczestnicy PGG Family chcący skorzystać z upustów cenowych na wybrane produkty zobowiązani są do zgłoszenia się do działu kadr w celu uzupełnienia złożonej deklaracji o nr PESEL.

  Powyższe wynika z konieczności wprowadzenia ustandaryzowanego wzoru zaświadczenia (uzupełnionego o nr PESEL) uczestnika PGG Family dla partnerów biznesowych.

  Informujemy, iż przez cały rok istnieje możliwość przystąpienia do programu benefitowego PGG Family, a udział w nim jest bezpłatny.

  Zainteresowanych przystąpieniem do programu Karta Przedpłacona TANKBANK w ramach Programu PGG Family, prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie oświadczenia do działu kadr (biuro nr 67).

+ 48-32-259-2000