Badanie wpływu stosowania lontu detonującego (ld) na przebieg detonacji materiałów wybuchowych emulsyjnych (mwe) w długich otworach strzałowych w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu

Symbol projektu:
N N524 3546 38

Termin realizacji:
16.04.2010 - 15.04.2012

Kierownik projektu:

dr inż. Jacek Sobala

+ 48-32-259-2000