BazaHg

Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci

Numer projektu:
PBS2/A2/14/2013

Termin realizacji projektu:
01.12.2013 - 31.08.2016

Lider:
GIG

Kierownik projektu:

Zakład Monitoringu Środowiska
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
e-mail: bbialecka@gig.eu
tel. 32 259 21 64

+ 48-32-259-2000