Bezpieczeństwo stosowania obudowy podporowo-kotwiowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu

Nr projektu:
NR09-0038-10

Termin realizacji:
01.11.2010 - 31.10.2012

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Marian Turek

+ 48-32-259-2000