BIOALT

Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"

 

Termin realizacji projektu:
03.07.2017 r. – 30.04.2019 r.

Kierownik projektu: 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
dr hab., prof. GIG Leokadia Róg
e-mail: lrog@gig.eu
tel. 32 259 22 76

 

+ 48-32-259-2000