Chlorowce w wodach kopalnianych GZW i ich wpływ na wody powierzchniowe oraz osady denne zlewni górnej Odry

Symbol projektu:
N N524 3739 37

Termin realizacji:
05.11.2009 - 04.11.2012

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000