Czystsza produkcja i zrównoważony rozwój

Termin realizacji:
01.10.2011 - 30.09.2013

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000