FeSiAl

Dobór odpadów przemysłowych i surowców naturalnych pod katem ich przydatności w procesie wytwarzania stopów  kompleksowych żelaza z krzemem i aluminium w procesie karbotermicznej redukcji węglem w piecach elektrycznych łukowo – oporowych z uwzględnieniem zawartości związków żelaza, krzemu, aluminium, zawartości węgla „twardego” oraz innych domieszek, w tym pierwiastków śladowych.

Termin realizacji projektu:
 

Kierownik projektu: 

Zakład Monitoringu Środowiska
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
e-mail: bbialecka@gig.eu
tel. 32 259 21 64

+ 48-32-259-2000