FolSil

Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Badań Stosowanych

 

Program Badań Stosowanych / NCBR

Tytuł projektu:
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Numer projektu:
PBS3/B9/30/2015

Termin realizacji projektu:
01.01.2015 r. - 30.06.2018 r.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
e-mail: kl@ur.krakow.pl
telefon: 12/662 43 63

Kierownik projektu w GIG:
Zakład Inżynierii Materiałowej
dr inż. Henryk Rydarowski
e-mail: hrydarowski@gig.eu
tel. 32 259 26 38

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej foli dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości dla tlenu i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z inżynierią materiałową, w tym wytwarzanie kompozytów polimerowych o unikalnych właściwościach na poszczególne warstwy folii wielowarstwowej o założonych parametrach, inżynierią rolniczą i agrotechniką (produkcja sianokiszonki), inżynierią środowiska (LCA) oraz metodami modelowania. W trakcie realizacji projektu planowana jest ścisła współpraca miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Obok jednostek naukowo-badawczych (Zakład Inżynierii Materiałowej GIG i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) głównymi wykonawcami realizującym projekt są przedsiębiorstwa: ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o. o. i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o. o.

Słowa kluczowe:
sianokiszonka, folia kiszonkarska

Konsorcjum:
Centrum naukowo-przemysłowe (CNP)

Główny Instytut Górnictwa - Lider 
ERG Bieruń - FOLIE Sp. z o.o. - Partner
OHZ W Osieku Sp. z o.o. - Partner
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Partner

Budżet projektu:
Wartość projektu: 4 790 000,00 PLN
Dofinansowanie NCBR: 2 940 000,00 PLN
Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – 536 250,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 536 250,00 zł )
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o.  – 3 250 000,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 1 500 000,00 zł)
OHZ w Osieku Sp. z o.o. – 362 500,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 262 500,00 zł)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie– 641 250,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 641 250,00 zł)
Wkład własny członków konsorcjum:
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 1 750 000,00 zł
​OHZ w Osieku Sp. z o.o. – 100 000,00 zł

Informacje źródłowe na temat konkursu można znaleźć pod linkiem : http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/iii-konkurs-pbs/

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosownych na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr PBS3/B9/30/2015.

+ 48-32-259-2000