GROS MINE

Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce

Nr projektu:
PBS1/A2/10/2012

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

Lider:
GIG

Okres realizacji:
01.12.2012 - 30.11.2015

+ 48-32-259-2000