Identyfikacja niebezpiecznych stref metanu w rejonach ścian przewietrzanych w układzie na u po caliźnie węglowej

Symbol projektu:
N 524 3381 40

Termin realizacji:
16.05.2011 - 15.05.2013

Kierownik projektu:

dr inż. Krystian Wierzbiński

+ 48-32-259-2000