III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego"

Czas trwania projektu:
wrzesień 2011 - sierpień 2013

III edycja projektu pn. "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa
Politechnika Śląska
Park Naukowo-Technologiczny "Technopark" w Gliwicach

Cel główny projektu:
Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy i przepływie elementów wdrażania RIS i PRT wśród aktorów RIS w wyniku realizacji projektu.

Beneficjentami projektu są:
przedsiębiorcy, uczelnie i ich pracownicy naukowi, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach projektu "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" opracowany został Program Rozwoju Technologii (PRT), którego celem jest identyfikacja potencjału regionu z uwzględnieniem przyszłego okresu programowania.

Strona projektu:
http://ris.slaskie.pl/
facebook

+ 48-32-259-2000