Informatyczny system wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi

Nr projektu:
POIG.01.03.01-24-048/08-00

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

, prof. GIG

Okres realizacji:
01.06.2008 – 30.09.2012

Konsorcjum realizujące projekt:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.

+ 48-32-259-2000