MASYP

Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich

Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Termin realizacji:
28.12.2011 - 27.12.2013

+ 48-32-259-2000