Metodyka alokacji obciążeń środowiskowych w ocenie cyklu życia (LCA)

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/ST8/03771

Celem pracy badawczej w projekcie jest analiza możliwości stosowania różnych metod alokacji oraz narzędzi wspomagających alokację w ocenie cyklu życia. 
Projekt ma na celu usystematyzowanie zagadnienia oraz identyfikację obszarów problemowych, które mogą stać się przyczyną rozbieżności, a także zaproponowanie metodyki, której celem będzie zminimalizowanie arbitralności i subiektywności wyborów. 
Cel projektu jest związany głównie z wyborem metody alokacji, sposobu modelowania w zależności od celu i przedmiotu analizy, przeznaczenia oraz odbiorców wyników.
Realizacja celów projektu przyczyni się do zwiększenia rzetelności analiz, zwiększenia zaufania i upowszechnienia LCA, głównie w Polsce gdzie metoda nie jest jeszcze tak powszechna jak w świecie.

Osoba do kontaktu:
dr inż. Anna Śliwińska,  tel: +48 32 259 26 98, e-mail: asliwinska@gig.eu

+ 48-32-259-2000