MEZAP

Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu

Nr projektu:
PBS1/B2/4/2012

Kierownik projektu w GIG:

dr inż. Bogdan Malich

Lider:
KOMAG

Okres realizacji:
01.11.2012 - 30.10.2015

+ 48-32-259-2000