Narodowy program foresight – wdrożenie wyników

Nr projektu:
POIG 01.0101-24-028/09-00

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

Okres realizacji:
01.10.2011 – 15.07.2015

Konsorcjum realizujące projekt:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Podziałanie 1.1.3.

+ 48-32-259-2000