Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności zastosowania derogacji na obszarze działania RZGW Gliwice

Termin realizacji:
24.07.2013 - 29.08.2014

Kierownik projektu:

dr inż. Grzegorz Gzyl ggzyl@gig.eu tel. 32 259 24 54

+ 48-32-259-2000