Oddziaływanie podziemnej eksploatacji górniczej na nasypy zbrojone geosyntetykami

Symbol projektu:
N 524 3378 40

Termin realizacji:
16.05.2011 - 15.12.2013

Kierownik projektu:

dr inż. Piotr Kalisz

+ 48-32-259-2000