Opracowanie i wdrożenie nowej generacji samohamownej platformy transportowej pracującej w układzie transportu do 45°

Termin realizacji:
01.01.2012 - 31.07.2013

Kierownik projektu:

dr inż. Mariusz Szot

+ 48-32-259-2000