Opracowanie konstrukcji i wdrożenie obudowy kotwowo-cięgnowej w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi

Termin realizacji:
18.06.2010 - 12.06.2013

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

, prof. GIG

+ 48-32-259-2000