Opracowanie metod i narzędzi prognozowania zagrożeń toksycznymi produktami spalania w pożarach egzogenicznych w wyrobiskach górniczych

Termin realizacji:
01.01.2011 - 31.12.2013

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000