Opracowanie metody przypisywania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla typowych, związanych z bezpieczeństwem elektrycznych systemów sterowania maszynami i urządzeniami w górnictwie węgla kamiennego

Termin realizacji:
01.01.2011 - 31.12.2013

+ 48-32-259-2000