Opracowanie ultralekkich podstaw polimerobetonowych do montażu elektroenergetycznych słupów kompozytowych średnich (SN) i niskich napięć (nN)

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / NCBR

Tytuł projektu:
Opracowanie ultralekkich podstaw polimerobetonowych do montażu elektroenergetycznych słupów kompozytowych średnich (SN) i niskich napięć (nN).

Nr projektu:
POIR.02.03.02-24-0040/17

Termin realizacji projektu:
01.10.2017 r. – 31.03.2019 r.

Kierownik projektu:
Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
Energy Composites Sp. z o.o.
e-mail: zszkopek@e-composites.eu
telefon: 694418912

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Henryk Rydarowski
Zakład Inżynierii Materiałowej
e-mail: hrydarowski@gig.eu
telefon: 32/259 24 38

Opis projektu:

Celem realizacji projektu jest opracowanie ultralekkich podstaw polimerobetonowych służących do mocowania kompozytowych słupów energetycznych w gruncie. Produkt zostanie wdrożony do produkcji i sprzedaży w firmie Energy Composites Sp. z o.o. zarówno jako pojedynczy element, jak również jako element kompletnego układu „podstawa polimerobetonowa-słup kompozytowy”.

Zwłaszcza w tym drugim zestawieniu nowy produkt podniesie konkurencyjność firmy, ponieważ jej produkt:

 • zwiększy cykl życia infrastruktury sieci dystrybucyjnych z 40 (w przypadku tradycyjnych i obecnie powszechnie stosowanych konstrukcji strunobetonowych) do 80 lat (w przypadku układu polimerobeton-słup kompozytowy),
 • obniży koszt budowy sieci dystrybucyjnych w rachunku ciągnionym – niższy koszt zakupu podstawy polimerobetonowej Energy Composites (poniżej 2,0 EUR/dm3) od innych rodzajów podstaw, w tym tradycyjnej.

Zakres projektu dotyczy przeprowadzenia prac badawczych nad:

a) nową mieszanką polimerobetonową wykorzystującą odpady kompozytowe i pyły dymnicowe, w tym:- opracowanie składu mieszanki, proporcji składników- wykonanie badań wytrzymałościowych dla opracowanej mieszanki- wykonanie badań na odporność UV, sól, starzeniową, chemiczną oraz przemarzanie, wchłanianie wody

b) nową konstrukcją płyt ustojowych dla potrzeb posadowienia słupów energetycznych poprzez:

 • opracowanie technologii montażu płyt w gruncie,
 • obliczenia wytrzymałościowe zaprojektowanych płyt, przystosowanych do obciążeń generowanych przez słupy energetyczne,
 • przeprowadzenie badań wytrzymałościowych całego układu,
 • wykonanie badań na odporność UV, sól, starzeniową, chemiczną oraz przemarzanie.

Rezultatem Proejktu będzie konstrukcja polimerobetonowa, w której dzięki zastosowaniu surowców odpadowych, jak resztki produkcji kompozytowych czy pyłów dymnicowych (odpad energetyczny), zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie drogich surowców, jak żywica i kruszywo (zmiana z 50% masy mieszanki do 20-30%). Efektem prac będzie podstawa polimerobetonowa, która w stosunku do obecnie stosowanych na rynku podstaw betonowych, stalowych czy żeliwnych będzie się charakteryzować następującymi przewagami:

 • cena: koszt wytworzenia poniżej 2,0 EUR/dm3, niższy od innych rodzajów podstaw, w tym tradycyjnej polimerobetonowej (2,56 EUR/dm3), stalowej (5,11 EUR/dm3) i żeliwnej (7,67 EUR/dm3), strunobetonowej (3,52 EUR/dm3),
 • niższe koszty transportu i montażu (nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu – ciężar zostanie obniżony z 75 do 15 kg),
 • nie wymaga konserwacji
 • duża wytrzymałość dochodzącą do 80 lat, podczas gdy konkurencyjne mają wytrzymałość nie dłuższą niż 40 lat.
 • w odróżnieniu od konkurencji można je w 100% przetworzyć.

Konsorcjum:
Energy Composites Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Lider/Wnioskodawca.
Główny Instytut Górnictwa – Podwykonawca.

Budżet:
Wartość projektu: 319 984,50 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 260 150,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 182 105,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 2. „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na Innowacje dla MŚP”.

Informacje źródłowe na temat konkursu można znzleźć pod linkiem:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja-2016/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2016-r

+ 48-32-259-2000