Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku

 

Tytuł projektu:
Prace badawczo  – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku.

Nr projektu:
POIR.01.01.01-00-0563/15

Termin realizacji projektu:
01.10.2016 r. – 30.09.2019 r.

Termin realizacji usługi:
01.04.2019 r. – 24.05.2019 r.

Zamawiający:
NapiFeryn BioTech Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź, Polska
tel: +48 503 542 475
e-mail: info@napiferyn.pl
KRS: 0000527233, NIP: 7272793774, REGON: 101856480

Kierownik usługi w GIG:
dr inż. Eugeniusz Orszulik
Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Środowiska
e-mail: eorszulik@gig.eu
telefon: 32/259 22 74

Opis projektu:
NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Prace badawczo  – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku” w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:
Opracowanie innowacyjnej w skali globalnej technologii produkcji izolatów białkowych na bazie nasion roślin oleistych i fasolowatych, w pierwszym rzędzie rzepaku.

Planowane efekty:
Opracowanie technologii produkcji izolatów białkowych oraz wdrożenie opracowanej technologii w warunkach rzeczywistych.

Przedmiotem usługi realizowanej przez Główny Instytut Górnictwa jest przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania poszczególnych strumieni procesowych. Zadaniem podwykonawcy będzie opracowanie technologii utylizacji frakcji czy też ponownego wykorzystania.

Zamawiający: NapiFeryn BioTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Łodzi.

 

Wartość projektu: 16 124 210,90 zł PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 11 071 697,68 PLN

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

+ 48-32-259-2000