Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020

Termin realizacji projektu: 07.02.2017 - 06.07.2017

Zamawiający:
Województwo Śląskie

Kierownik pracy w GIG:

Zakład Ochrony Wód
dr inż. Mariusz Kruczek
e-mail: mkruczek@gig.eu
tel. 32 259 22 07

+ 48-32-259-2000