Profesjonalny dozór górniczy. Partnerstwo na rzecz szkoleń i poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie

Nr projektu:
POKL.08.01.03-24-021/11

Termin realizacji:
01.09.2012 – 30.09.2013

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

Lider:
PZZ KADRA

Poddziałanie 8.1.3

+ 48-32-259-2000