PROFI

Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym

Nr projektu:
PBS1/B2/2/2012

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

Lider:
GIG

Okres realizacji:
01.11.2012 – 30.04.2015

+ 48-32-259-2000