Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Termin realizacji:
26.09.2013 - 25.12.2013

Kierownik projektu:

dr inż. Paweł Zawartka pzawartka@gig.eu tel. 32 259 27 02

+ 48-32-259-2000