Program oczyszczanie kraju z azbestu na lata 2009-2032

Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"

Termin realizacji:
12.06.2012 - 31.10.2012

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000